MyFontinet® is getest én bewezen

In deze studie werd nagegaan in welke mate de MyFontinet® microfilters in staat zijn om kwantitatief veel voorkomende organische micropolluenten alsook het zware metaal lood uit het drinkwater te verwijderen. Met dit doel werden aan drinkwater de geselecteerde vervuilende stoffen toegevoegd. Dan werd het uitloopwater van de MyFontinet® filter geanalyseerd op het voorkomen van deze polluenten.

Download testBenieuwd naar de resultaten?

Uit de resultaten blijkt dat de MyFontinet ®  filter een zeer goede retentie vertoont voor mogelijke verontreinigingen in het drinkwater. In de uitloopwaters van de MyFontinet ®  filter konden geen chemische reststoffen gedetecteerd worden. Op basis van de bepalingsgrenzen van de toegepaste meetmethoden kon berekend worden dat tot 99% van de aan het water toegevoegde hoeveelheid stoffen door de MyFontinet ®  filter wordt tegengehouden. Er werd ook geen doorbraak vastgesteld na doorstroom van grote hoeveelheden water.

Algemeen kan dus besloten worden dat de Fontinet filter effectief de chemische reststoffen uit het water verwijdert en dat het deze eigenschap blijft behouden bij grote doorstroomvolumes.